Regulamin obowiązujący do 25.07.2018

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r do 25.07.2018.

§1

Postanowienia ogólne

1.    Celem działania sklepu internetowego www.pitnemiody.pl jest sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych, w postaci miodów pitnych.

2.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.pitnemiody.pl (dalej „Sklep”) zarządzany jest przez

3.    Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep, telefon 504-002-054, e-mail: sklep@pitnemiody.pl, który posiada niezbędne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, które zostało na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r. Nr70, poz.473 z późn. zm.).

4.        Informacje zamieszczone na witrynie sklepu internetowego www.pitnemiody.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5.        Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) jest mowa o terminie:

a)       Towar – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.pitnemiody.pl;

b)       Klient – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary zamieszczone na przedmiotowej witrynie;

c)      Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;

d)      Użytkownik – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.pitnemiody.pl;

e)       Gość – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.pitnemiody.pl;

f)      Dzień roboczy – rozumie się przez to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

g)      Strona produktowa – witryna w sklepie internetowym www.pitnemiody.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

6.        Korzystanie ze sklepu internetowego www.pitnemiody.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym również Polityki prywatności, Polityki cenowej i cennika transportu, szczegółowych regulaminów promocji.

7.        Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.pitnemiody.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny towarów podanych w sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy.

8.        Witryna umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.pitnemiody.pl wyłącznie osobie pełnoletniej oraz trzeźwej.

§2

Zamówienia

1.        Zamówienia można składać w następujący sposób

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2.        Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3.        Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4.    Wszystkie ceramiczne kamionki od producenta Pasieka Jaros dodatkowo zabezpieczane są taśmą, co może spowodować naderwanie banderoli podczas pakowania. 

§3

Płatności

1.        Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 

  • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który wyświetlony zostanie po wybraniu tej formy płatności. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
  • Pobranie - zapłata gotówką przy odbiorze towaru. Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat.
  • Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności transferuj.pl, do którego zostaniecie Państwo przekierowani w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – należy wybrać swój bank i dokonać opłaty.

2.        Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3.        Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.    Faktury wystawiamy na miód pitny, na produkty pszczele - rachunki.

§4

Dostawa towaru

1.        Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.

2.        W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3.        W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.        Zakupiony towar można odebrać osobiście w miejscu zawarcia umowy.

5.        Miody pitne z miodosytni Jaros w butelkach kamionkowych: Półtorak Jadwiga w Kamionce, Dwójniak Maliniak w Kamionce, Dwójniak Lipiec w Kamionce są oklejane taśmą samoprzylepną w celu zapobiegnięcia możliwemu rozlaniu miodów w trakcie transportu.

§5

Reklamacje

1.        Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura VAT).

2.        Podczas doręczenia zamówienia koniecznie należy sprawdzić w obecności kuriera stan oraz zawartość przesyłki. Należy sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony, nie posiada śladów rozlania bądź wycieków. W przypadku ich zaistnienia należy bezzwłocznie domagać się od przewoźnika spisania protokołu szkody. Brak spisania w/w protokołu oznacza, że paczka dotarła w stanie nienaruszonym i ewentualne reklamacje mogą zostać rozpatrzone negatywnie.

3.        Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4.        Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5.        Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1.        Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2.        Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.        Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4.        W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5.        W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6.        W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7

Ochrona prywatności

1.        Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy od Klienta, wysłania zamówionego towaru oraz poinformowania o aktualnym statusie przesyłki. Dane klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej należącej do klienta. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokonania zakupu.

2.        Jeżeli klient zapisze się na Newsletter, lub w inny sposób wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, dane klienta zostaną wykorzystane w celu wysłania Newslettera.

§8

Własność intelektualna

1.        Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.        Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.  

2.        Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów